Daň z motorových vozidiel na Slovensku za rok 2010

0

Január je prvým mesiacom zúčtovania so starým rokom. Nebude tomu inak ani tento rok. Okrem podania daňového priznania k dani z pridanej hodnoty do 25. januára, má väčšina podnikateľov povinnosť podať aj daňové priznanie k dani z motorového vozidla nazývanej aj cestná daň.

[ad#Články horný banner 468x90]

Cestná daň – základné informácie

Daň z motorových vozidiel alebo inak nazývaná aj cestná daň je poplatok, ktorý podnikateľský subjekt odvádza samosprávnemu kraju v mieste sídla svojej firmy a teda registrácie vozidla, za účelom údržby cestnej infraštruktúry hlavne 2.-hej a 3. -tej triedy. Sadzba dane je závislá na samosprávnom kraji a druhu vozidla. Osobné vozidlá do 3,5 tony majú sadzbu stanovenú na základe objemu motora vozidla. Nákladné vozidlá nad 3,5 tony majú sadzbu dane stanovenú podľa hmotnosti, počtu náprav a účelu využitia vozidla.  Ďalšie užitočné informácie nájdete v článku: Daň z motorových vozidiel za rok 2009

Cestná daň za kalendárny rok 2010

Daň z motorových vozidiel je od roku 2010 platená spätne. To znamená, že v roku 2011 sa platí daň za zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 2010. Povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň je do 31. januára 2011, ktorý keďže je pondelkom a pracovným dňom bude posledným termínom. Sadzbu dane z motorových vozidiel môže samosprávny kraj zmeniť len s účinnosťou k 1. januáru ďalšieho roka. Vzhľadom na to, že koncom roka 2009 samosprávy sadzby nezmenili, zostali sadzby cestnej dane za kalendárny rok 2010 rovnaké. Nižšie Vám napriek tomu prinášame prehľad sadzieb na rok 2010 zoradený v abecednom poradí podľa jednotlivých samosprávnych krajov.

Cestná daň Banskobystrický kraj VZN 9/2008

Cestná daň Bratislavský kraj VZN 13/2006

Cestná daň Košický kraj VZN 4/2006

Cestná daň Nitriansky kraj VZN 6/2008

Cestná daň Prešovský kraj VZN 8/2005 prepočet Sk

Cestná daň Trenčiansky kraj VZN 5/2007

Cestná daň Trnavský kraj VZN 12/2007

Cestná daň Žilinský kraj VZN 10/2007


Sadzba dane z motorových vozidiel za rok 2010

Sadzba dane za kalendárny rok 2010 sa oproti roku 2009 nemenila a okrem VZN v tomto článku ju v prehľadnej tabuľke nájdete v článku: Daň z motorových vozidiel za rok 2009. Stručný prehľad sadzieb osobných automobilov na rok 2010 za jednotlivé kraje prinášame v tabuľke nižšie:

[table id=16 /]


Sazdba dane z motorových vozidiel na rok 2011

Sadzbu dane z motorových vozidiel na kalendárny rok 2011, ktorá bude platená v januári 2012, zmenila väčšina samosprávnych krajov. Nárast sadzby dane z motorových vozidiel z roku 2010 oproti roku 2011 je 5-10%. Nižšie Vám prinášame stručný prehľad VZN – Všeobecne záväzných nariadení – podľa jednotlivých krajov.

[table id=15 /] Podrobné sadzby na rok 2011 nájdete v samostatných článkoch.

[ad#Články dole 600x300]

Share.

About Author