Základné zmeny zákona o cestnej premávke platné od novembra 2011

0

Od 1. novembra 2011 je na Slovensku účinná väčšia novela zákona o cestnej premávke číslom 8/2009 prijatá ako Zákon číslo 313/2011 Z.z. Spolu so zákonom o cestnej premávke prišlo k menším úpravám aj súvisiacich právnych predpisov (trestný zákon, zákon o priestupkoch, vojenskej polícii, používania alkoholu, organizácii pracovného času v doprave či doprave na dráhach). Úplné znenie nájdete v článku Zákon 313/2011 Z.z. o zmene zákona o cestnej premávke 8/2009 Z. z. účinný od 1. novembra 2011

[ad#Články horný banner 468x90]

Novinky v zákone o cestnej premávke 8/2009 platné od 1. novembra 2011

Celý zákon má 7 Článkov rozdelených na jednotlivé body, paragrafy a odseky. Zákonu o cestnej premávke 8/2009 Z.z. sa venuje článok číslo 1. Hlavné zmeny v ňom sú:

- v cestnej premávke môžu už ohrozovať aj iní účastníci ako vodiči (cyklisti, chodci a pod.)
- vodič električky nemusí dávať prednosť chodcovi
- vyslovený zákaz zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo cyklistov
- predchádzať na priechode pre chodcov, cyklistov alebo tesne pred nimi
- zmena v dávaní prednosti vodičom voči cyklistom pri odbočovaní
- na diaľnici je potrebné dodržať bezpečnú vzdialenosť – vzdialenosť, ktorú prejde vozidlo za 2 sekundy (osobné autá), resp. 3 sekundy (nákladné autá, autobusy)
- pred cestou v zime je potrebné oškrabať vozidlo (sneh a ľad, ktorý sa počas jazdy môže uvoľniť)
- aj pri zachovaní 1,5 m šírky chodníka nie je možné parkovať v zóne (zákaz státia, zastavenia, platené alebo regulované parkovanie)
- dopravnou nehodou je aj nehoda s alkoholom alebo odmietnutím sa podrobiť jeho zisteniu
- vydávanie vodičského preukazu pred dovŕšením 18 rokov
- osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti vodičov nad 65 rokov platí 5 rokov (pôvodne 2 roky)
- vymeniť/obnoviť platnosť vodičského preukazu možno už aj na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí
- závažným porušením pravidiel cestnej premávky je prekročenie rýchlosti v obci o 20 km/h a mimo o 30 km/h

O ďalších zmenách sa podrobne dočítate v nižšie priloženom dokumente. Modrou farbou sú vyznačené novinky, červenou zrušené časti.

[ad#Články stredný banner 468x90]

Zmeny v trestoch a pokutách platné na cestách od 1. novembra 2011

Od utorka 1. novembra 2011 sa spolu so Zákonom o cestnej premávke 8/2009 menia aj ostatné súvisiace predpisy. Sú nimi predovšetkým Trestný zákon (300/2005 Z.z.), Zákon o priestupkoch (372/1990 Z.z.), Zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholický nápojov (219/1996 Z. z.) a Zákon o doprave na dráhach (514/2009 Z. z.).

Od novembra sa zvyšujú tresty za šoférovanie vozidla pod vplyvom omamných či návykových látok. Ako jedno z preventívnych opatrení sa zavádza doživotné odobratie vodičského oprávnenia a to napríklad v prípade 2 odsúdení za ohrozenie pod vplyvom návykovej látky z pozície vodiča.

Hlavné zmeny v oblasti trestov a pokút:

- zavedenie doživotného zákazu činnosti vedenia vozidla v prípade návykových látok
- zrušenie podmienečné upustenia od výkonu trestu v prípade návykových látok
- zavedenie možnosti odňatia slobody v prípade odmietnutia vyšetrenia na alkohol a návykové látky
- zavedenie správneho konania pri prekročení rýchlosti v obci nad 20 km/h a mimo nad 30 km/h

[ad#Články dole 600x300]

Share.

About Author